Dovoľujeme si Vám oznámiť, že v snahe o zlepšenie a skvalitnenie nami poskytovaných služieb pri výkone správy bytových domov, Vám chceme vyjsť v ústrety a s účinnosťou odo dňa 1.2.2019 predlžujeme stránkové hodiny v našom sídle na Južnom nábreží 13, Košice, a to tak, že každú stredu budú stránkové hodiny v čase od 8.00 hod. - 12.00 hod. a od 12.30.hod - 17.00 hod. Veríme, že aj tento náš ústretový krok smerom k proklientskému smerovaniu našej spoločnosti, prispeje k zlepšeniu vzájomnej spolupráce.