BYTOVÝ PODNIK MESTA KOŠICE

Ponuka na priamy prenájom -Alžbetina 12

BPMK ponúka na priamy prenájom uzamykateľnú vitrínu na priečelí
budovy Alžbetina 12, Košice
pre podnájomcov nebytových priestorov v objekte budovy Alžbetina 12, Košice
Minimálna cena prenájmu uzamykateľnej vitríny o rozmere 185 cm x 85 cm je vo výške
10 Eur / mesiac bez DPH (Sadzba DPH sa bude uplatňovať podľa zákona o dani z pridanej hodnoty v platnom znení v príslušnom čase)
kovacska-12