Vyhlásenie ponukového konania na mieste o najvhodnejší návrh ceny mesačného nájmu majetku mesta Košice v správe, resp. v nájme BPMK: Ponukové konanie na mieste sa uskutoční každý pondelok o 14:00 hod v zasadačke BPMK na 1. poschodí. vyhlasenie-ponukoveho-konania-na-billboard– PODKLADY