BYTOVÝ PODNIK MESTA KOŠICE

Reklamné plochy

 

momentálne súťaž neprebieha…

pre INFO pozri Ponukové konanie na mieste na voľné reklamné billboardy (bannery)