BYTOVÝ PODNIK MESTA KOŠICE

Obchodné Verejné Súťaže

A K T U Á L N E :

obchodnú verejnú súťaž od 22.03.2018 do 05.04.2018 – klik TU!!

formular-sutazneho-navrhu

Vzory ZMLUV : vzor-zmluva-o-podnajme-np  vzor-najomna-zmuva-np-od-1-6-2016

********************************************************************************************************

N E A K T U Á L N E – U K O N Č E N É   r. 2017:

********************************************************************************************************

N E A K T U Á L N E – U K O N Č E N É   r. 2016:

N E A K T U Á L N E – U K O N Č E N É   r. 2015:

Obchodná verejná súťaž od 24.11.2015-08.12.2015

Obchodná Verejná súťaž Hlavná 68 – 24.11.2015-08.12.2015

Obchodná Verejná súťaž od 20.10.2015-03.11.2015

Obchodná Verejná súťaž Hlavna 68 – 20.10.2015-03.11.2015

Obchodná Verejná súťaž od 18.09.2015-02.10.2015

Obchodná Verejná súťaž Hlavna 68 – 18.09.2015-02.10.2015

Obchodná Verejná súťaž 26.8.2015-09.09.2015

Obchodná Verejná súťaž Hlavna 68 od 26.08.2015-09.09.2015

N E A K T U Á L N E – U K O N Č E N É   r. 2014:

ARCHÍV         r. 2013