Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na voľné nebytové priestory
15.07.2019

....viac informácií