Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na voľné nebytové priestory
10.09.2019

viac informácií....

Ponuka na krátkodobý prenájom ŠPORTOVA HALA Hviezdoslavova - 0917880061
10.09.2019

Oznam o OVS Športová Hala
Sutazny formular.pdf
Sutazny formular.doc