BYTOVÝ PODNIK MESTA KOŠICE

Obchodné Verejné Súťaže

A K T U Á L N E :     

Vzory ZMLUV : vzor-zmluva-o-podnajme-np  vzor-najomna-zmuva-np-od-1-6-2016

***********************************************************************************************

N E A K T U Á L N E – U K O N Č E N É   r. 2018:

N E A K T U Á L N E – U K O N Č E N É   r. 2017:

********************************************************************************************************

N E A K T U Á L N E – U K O N Č E N É   r. 2016:

N E A K T U Á L N E – U K O N Č E N É   r. 2015:

N E A K T U Á L N E – U K O N Č E N É   r. 2014:

ARCHÍV         r. 2013