BYTOVÝ PODNIK MESTA KOŠICE

Obchodné Verejné Súťaže

A K T U Á L N E :     

  1. sutazne-podmienky-na OVS na reklamné obrazovky-LCD monitory v objekte POLIKLINIKY do 7.3.2019–klik TU!!!
  2. vzor-zmluva-o-podnajme-np
  3. vzor-najomna-zmuva-np-od-1-6-2016

***********************************************************************************************

N E A K T U Á L N E – U K O N Č E N É   r. 2019:

N E A K T U Á L N E – U K O N Č E N É   r. 2018:

N E A K T U Á L N E – U K O N Č E N É   r. 2017:

********************************************************************************************************

N E A K T U Á L N E – U K O N Č E N É   r. 2016:

N E A K T U Á L N E – U K O N Č E N É   r. 2015:

N E A K T U Á L N E – U K O N Č E N É   r. 2014:

ARCHÍV         r. 2013