BYTOVÝ PODNIK MESTA KOŠICE

Obchodné Verejné Súťaže

A K T U Á L N E :     

  1. OVS od 06.05.2019 do 20.05.2019 na volne NEBYTOVE PRIESTORY – klik TU!!!

    vzor-zmluva-o-podnajme-np                       vzor-najomna-zmuva-np

***********************************************************************************************

N E A K T U Á L N E – U K O N Č E N É   r. 2019:

N E A K T U Á L N E – U K O N Č E N É   r. 2018:

N E A K T U Á L N E – U K O N Č E N É   r. 2017:

********************************************************************************************************

N E A K T U Á L N E – U K O N Č E N É   r. 2016:

N E A K T U Á L N E – U K O N Č E N É   r. 2015:

N E A K T U Á L N E – U K O N Č E N É   r. 2014:

ARCHÍV         r. 2013