BYTOVÝ PODNIK MESTA KOŠICE

Obchodná verejná súťaž- PONUKA na voľne REKLAMNÉ PLOCHY, Košice (od 16.05.2017 – do 30.05.2017)

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 3 Košice,

v y h l a s u j e

v zmysle § 281 a následných ustanovení Obchodného zákonníka

sutazne-podmienky-reklama-mur-tahanovce

(objekt Polikliniky ŤAHANOVCE) na osadenie reklamných zariadení

obrazok2

formuláre – vzory tlačív na stiahnutie