BYTOVÝ PODNIK MESTA KOŠICE

Obchodná verejná súťaž- PONUKA na voľne REKLAMNÉ PLOCHY, Košice (od 03.07.2017 – do 17.07.2017)

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 3 Košice,

v y h l a s u j e

v zmysle § 281 a následných ustanovení Obchodného zákonníka

obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší podnikateľský zámer

na prenájom reklamných plôch v majetku mesta Košice

 

(objektov polikliník) na osadenie reklamných zariadení

obrazok2obrazok1