BYTOVÝ PODNIK MESTA KOŠICE

Obchodná verejná súťaž- PONUKA na voľne NEBYTOVE PRIESTORY, Košice (od 10.03.2017 – do 24.03.2017)

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice,

v y h l a s u j e

v zmysle § 281 a následných ustanovení Obchodného zákonníka

o najvhodnejší návrh ceny ročného (mesačného) nájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice v správe, resp. nájme BPMK, s.r.o.

Termín obhliadky je možné dohodnúť telefonicky počas pracovných dní v termíne od 10.03.2017 do 24.03.2017 do 12.00 hod. telefonicky u správcu priestoru uvedeného pri jednotlivom priestore.

oznam-o-obchodnej-verejnej-sutazi-na-VOLNE-NEBYTOVE-PRIESTORY-od-10-3-2017-do-24-03-2017