BYTOVÝ PODNIK MESTA KOŠICE

Obchodná verejná súťaž na voľnú NEHNUTEĽNOSŤ od 20.12.2018 do 16.01.2019 do 15:30hod – HLAVNA 100 – Košice

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice,

v y h l a s u j e

v zmysle § 281 a následných ustanovení Obchodného zákonníka

OVS od 20.12.2018 do 16.01.2019 na voľný NP Hlavná 100

o najvhodnejší návrh ceny mesačného nájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice,

resp. na nehnuteľný majetok v nájme BPMK, s.r.o.

Hlavna-100 súťažné podklady

Dôležité !!! 2-suhlas-so-spracovanim-osobnych-udajov-ovs