BYTOVÝ PODNIK MESTA KOŠICE

NOVINKA – Výročná správa za rok 2016

Dňa 09.05.2017 bola zverejnená na našej stránke VÝROČNÁ SPRÁVA za rok 2016