BYTOVÝ PODNIK MESTA KOŠICE

Názov zákazky:Kuchynské linky pre potreby BPMK, s.r.o.

Lehota na predkladanie ponúk je do 26.04.2019 do 10:00 hod.
Viac informácií v prílohách.
1.  Výzva na predloženie ponuky –.PDF*
2.  Príloha č.1 – Cenová ponuka za poskytovanie služby   .PDF*  .XLS*
3.  Príloha č.2 – Nákresy kuchynských liniek .PDF*
4.  Príloha č.3 – Čestné vyhlásenie uchádzača .PDF*  .DOC*