BYTOVÝ PODNIK MESTA KOŠICE

Manažment spoločnosti

Súčasné vedenie spoločnosti

Ing. Bartolomej Szabó – konateľ spoločnosti

životopis          bpmk@bpmk.sk

Ing. Mária Hornungová – riaditeľka ekonomického úseku

životopis         bpmk@bpmk.sk

Jozef Sirotňák – poverený výkonom pracovnej pozície technického riaditeľa

životopis         bpmk@bpmk.sk