BYTOVÝ PODNIK MESTA KOŠICE

Manažment spoločnosti

Súčasné vedenie spoločnosti

Ing. Bartolomej Szabó – konateľ spoločnosti

životopis         bpmk@bpmk.sk

Ing. Ján Paľo – riaditeľ technického úseku

životopis     bpmk@bpmk.sk

Ing. Jozef  Kavčák – riaditeľ ekonomického úseku

životopis    bpmk@bpmk.sk