Súčasné vedenie spoločnosti

Ing. Bartolomej Szabó – konateľ spoločnosti

životopis         bpmk@bpmk.sk

Ing. Jozef Kavčák – riaditeľ ekonomického úseku

životopis   bpmk@bpmk.sk                

Ing. Ján Paľo – riaditeľ technického úseku

životopis     bpmk@bpmk.sk

Športová hala Košice

Časový harmonogram