BYTOVÝ PODNIK MESTA KOŠICE

Február 2019

Zoznam zmlúv v mesiaci Február:

1
ČísloDátumPredmetZml_stranaPríloha
zmluva 003-Z-20192019-02-28zmluva o postúpení pohľadávky Hlavna 100Lion and Friends, s.r.o. Zvonárska 8,KEzmluva
zmluva 009-NZ-NP-20192019-02-28zmluva o podnájme Np a poskytovaní služieb Hlavna 100,KELion and Friends, Zvonárska 8,KEzmluva
DoD2 k zmluve NZ-392-20172019-02-27nájomná zmluva o byte Národná trieda 79Štátne Divadlo Košice, Hlavna 58,KEzmluva
DoD2 k zmluve NZ-270-20152019-02-27nájomná zmluva k bytu Laborecká 14Creative Industry, Kukučínova 2,KEzmluva
DoD2 k zmluve NZ-111-20152019-02-27nájomná zmluva na byt Brigádnická 1Mestská Polícia Košice, TR.SNP48/A,KEzmluva
DoD1-065-Z-20182019-02-25Príkazná zmluva na sprístupnenie CO krytov-2018001843Magistrát mesta Košice, TR.SNP48/A,KEzmluva
DoD2 k zmluve NZ-112-20152019-02-25Nájomná zmluva o uzžívaní služobného bytu Amurská 5 byt27Mestská Polícia Košice, TR.SNP48/Azmluva
DoD2 k zmluve NZ-104-20152019-02-25Nájomná zmluva o užívaní bytu Meteorova 3 byt10Metská polícia Košice, TR.SNP48/Azmluva
8/NZ/NP/20192019-02-21Zmluva o podnájme nebytových priestorovChange Your Selfzmluva
DOD13/107/Z/2008-132019-02-20Dodatok k zmluveMesto Košicezmluva
108/Z/2008-182019-02-20Dodatok k zmluveMesto Košicezmluva
DoD3 k zmluve 052-Z-20142019-02-13dodatok k nájomnej zmluve 1233/2006 ( 2019000161)Magistrát Mesta Košice, TR.SNP48/A,KEzmluva
DoD2 k zmluve NZ/271/20152019-02-05zmluva o podnájme sluzobného bytu Meteorova 3,KEZOO, Košice-Kavečanyzmluva
zmluva 007-NZ-NP-20192019-02-05zmluva o podnájme parkovacieho miesta a poskytovaní služieb Hlavna 68,KE ROMA CORPORATION, Paňovská 2, Čečejovcezmluva
zmluva bez čísla2019-02-01podnájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku poliklinika KVPMestská časť KVP, Mgr.Lörinc- starostazmluva
zmluva 004-NZ-NP-20192019-02-01zmluva o podnájme NP a poskytovaní služieb Hlavna 68EDUKAČNÉ ECNTRUM mimosúdne Riešenie Sporov, TR.SNP48/A,KEzmluva
zmluva 005-NZ-NP-20192019-02-01zmluva o podnájme NP a posktytovaní služieb Hlavna 68ROMA Corporiation o.z, Poňovská 12, Čečejovcezmluva