Zoznam zmlúv v mesiaci Február:

[abase sql="set names utf8"] [abase table="z2017"  columns="Číslo,Dátum,Predmet,Zml_strana,Príloha" where="Dátum BETWEEN '2019-02-01' AND '2019-02-28'" order="Dátum DESC" style="width:100px;font-size:11pt;color:green"]