BYTOVÝ PODNIK MESTA KOŠICE

Informácie podľa §41 zákona 25/2006Zb.

Dátum a časFormulárČíslo uverejnené vo Vestníku
9.10.2013BPMK-2013-03-PZ-VS-Hrebendova buranie-informacia-VVO-par41KriteriaVVO11675-MSP-VVO-129-2013 z 3.7.2013
27.08.2013formular § 41 oznámenie o otváraní KrtitériaWYT 10 538
27.08.2013
formular § 41 oznamenie o otvarani kriteriaWYT 10 534
12.8.2013formular § 41 oznámenie o otváraní časť KritériaWYT-10 536-VVO126-13
12.8.2013Formulár § 41 Kritéria9799 – WYP-VVO121-13
31.07.2013Formular§41-WYT-10540 kriteriaWYT-10540-VVO126-13
30.7.2013BPMK-2013-04-PprZ-Deratizacia a ine-info o otvarani zakazkyWYS-10947-VVO-127-13
29.7.2013BPMK-2013-03-PZ-VS-Hrebendova buranie-informacia-VVO-par41WYT-11675-MSP-VVO-129-13
26.7.2013formular§41-WYT-10534VVO-126-13WYT-10534VVO-126-13
25.7.2013formular§41-WYT-10538VVO-126-13WYT-10538VVO-126-13
23.7.2013Formular§41-WYT-10540VVO-126-13WYT-10540VVO-126-13
22.7.2013Formular§41-WYT-10536VVO126-13WYT-10536VVO-126-13
19.7.2013Formulár§41-WYP-9799VVOWYP-9799VVO-121-13