Na základe vašich otázok by sme vás radi informovali, že s ohľadom na súčasnú situáciu v súvislosti so šírením koronavírusu sme minulý týždeň elektronicky doručovali výzvy zástupcom vlastníkov bytov v správe BPMK, aby si svojpomocne zabezpečili:

  • Zvýšenie frekvencie upratovania, tj. dezinfekciu kľučiek, zábradlí, výťahov a ďalších spoločných priestorov v bytových domoch a to aspoň na 1 x denne.
  • Zdôraznila sa potreba každodennej dezinfekcie. Takéto služby sú v upratovacích firmách spoplatňované nad rámec zmluvných podmienok, čo je nerentabilné a zrejme aj nemožné zabezpečiť. Riziko pri takejto dezinfekcii nehrozí, pokiaľ dodržia všetky pokyny, a to mať jednorázové rukavice a rúšku, resp. inú účinnú ochranu tváre a zároveň si následne dôsledne umyjú ruky.
  • Je to výlučne za účelom ochrany svojho zdravia a zdravia ostatných v bytovom dome, v ktorom tvoria spoločenstvo a preto je nevyhnutné, aby sa o zodpovednosť a bezpečnosť podelili a aj týmto spôsobom prispeli k zamedzeniu šírenia nákazy v bytovom dome, v ktorom momentálne trávia väčšinu, ak nie všetok čas v tomto období.

Všetky preukázané náklady spojené s nákupom dezinfekčných prípravkov, roztokov a ostatných pomôcok budú samozrejme dodatočne v celej výške preplatené.

Želáme veľa zdravia priatelia! BPMK

Športová hala Košice

Časový harmonogram