BYTOVÝ PODNIK MESTA KOŠICE

Cenníky,štandardy,info(ELEKTRINA, TEPLO, SLUŽBY…)

AKTUALNE …… rozhodnutie úradu Sieťových odvetví o CENA TEPLA _2018

distribucia_bpmk_2017                  dodavka_bpmk_2017

sk_distribucia_xls                            sk_dodavka_xls

  1. Evidencia štandardov kvality za TEPLO    Evidencie-standardov-kvality-teplo
  2. Spoplatňovanie poskytovaných služieb a plnení nad rámec zákonných povinností správcu bytového domu a nebytových priestorov, vrátene investičných akcií – VPS 06/2014, platný od 1.12.2014

2. Platné cenníky za predaj elektriny a tepla v od dodávateľa BPMK, s.r.o.

3. Neplatné cenníky od dodávateľa BPMK, s.r.o.