Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa distribučnej sústavy Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

NOVE!!  Cenníky – 0198/2019/E – distribúcia TU!!!
0269/2019/E – dodávka elektrickej energie   TU!!!

Evidencia štandartov kvality za oblasť  ENERGETIKA    DISTRIBÚCIA

Rozhodnutie Úradu Sieťových Odvetví rozhodnutie-urso_teplo-2019

Rozhodnutie Úradu Sieťových Odvetví  o-zmene-ceny-tepla_2018

Evidencia štandardov kvality za TEPLO   evidencia-standardov-kvality-za-oblast-teplo_2017

Štandardy kvality v oblasti dodávke  a distribúcií EE sk_distribucia elektriny_mds

Rozhodnutie ÚRSO č. e-op-0048_2014 o dodávke elektriny    sk_dodavka elektriny

Obchodné podmienky dodávky elektriny pri poskytovaní univerzálnej služby pre malé podniky


distribucia_bpmk_2017                  dodavka_bpmk_2017

sk_distribucia_xls                            sk_dodavka_xls

  1. Evidencia štandardov kvality za TEPLO    Evidencie-standardov-kvality-teplo
  2. Spoplatňovanie poskytovaných služieb a plnení nad rámec zákonných povinností správcu bytového domu a nebytových priestorov, vrátene investičných akcií – VPS 06/2014, platný od 1.12.2014
  3. Príloha č.1-VPS-cenník služieb  (TU!)

2. Platné cenníky za predaj elektriny a tepla v od dodávateľa BPMK, s.r.o.

3. Neplatné cenníky od dodávateľa BPMK, s.r.o.