BPMK vyhlasuje ponukové konanie a oznamuje, že pre občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie a ostatné organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby stanovuje zľavu až do výšky 90 % z minimálnej ceny nájomného vybraných nebytových priestorov v objekte Magistrátu mesta Košice a vybraných priestorov na ulici Hlavná č. 68 a Hlavná č. 70 v Košiciach.

Bytový Podnik Mesta Košice vyhlasuje

ponukové konanie na mieste – na voľné nebytové priestory

AKCIA !! zľavu vo výške 90 % pre o.z., n.z. a nadácie v objekte “ Magistrátu Mesta Košice

TR SNP 48/A, Hlavná 68 a Hlavná 70″,

vyhlasenie-ponukoveho-konania-na-mieste-nebytove-priestory-od-10-04-2019 podrobnosti klik TU !!!