Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. vyhlasuje v zmysle §281 a následných ustanovení  Obchodného zákonníka

obchodnú verejnú súťaž na pravidelné krátkodobé prenajímanie Športovej Haly Hviezdoslavova 8

OZNAM k OVS  ...viac informácií         SUŤAŽNÝ FOMULÁR.doc    SUŤAŽNÝ FORMULAR.pdf