BYTOVÝ PODNIK MESTA KOŠICE

Apríl2018

Zoznam zmlúv v mesiaci Apríl:

1
ČísloDátumPredmetZml_stranaPríloha
zmluva o upratovaní 20182018-04-27zmluva o poskytovani upratovacích sluzieb Čarskeho 7,KESAKSANA, Tatranska 11,KEzmluva
DoD2 k zmluve 128_NZ-NP-20102018-04-27zmluva o podnájme NP a poskytovaní služieb Čárskeho 7Ing.Zbyhnev Nišponský, Bežecka 5,KEzmluva
DoD1 k zmluve 219-NZ-NP-20102018-04-27zmluva o podnájme a poskytovaní služieb Čárskeho 7BYTEX Slovensko, Čárskeho 7,KEzmluva
DoD1 k zmluve 148-NZ-NP-20102018-04-27zmluva o podnájme NP a poskytovaní služieb Čárskeho 7Daniel REPKA, DERATEX EKO, Pokroku 16,KEzmluva
DoD1 k zmluve 146-NZ-NP-20102018-04-27zmluva o podnájem NP a poskytovaní služieb, Čárskeho 7BOBOR stavebná a inžinierska činnosťzmluva
DoD1 k zmluve 145-NZ-NP-20102018-04-27zmluva o podnájme NP a poskytovaní služieb Carskeho 7JAMES- Jan Mesaros, Hanojska 1,KEzmluva
DoD 1 k zmluve 39-NZ-NP-20132018-04-27zmluva o podnájme NP a poskytovani sluzieb Čárskeho 7MIPA PLUS, Mlynska 14,KEzmluva
DoD1 k zmluve 129-NZ-NP-20102018-04-27zmluva o podnájme NP a poskytovaní sluzieb Cárskeho 7Združenie ment. postihnutych NADEJ, Varšavska 12,KEzmluva
DoD 1 k zmluve 13-NP-NZ-20132018-04-27zmluva o podnájme NP a poskytovaní sluieb Čárskeho 7BYTEX Slovensko, Čárskeho 7,KEzmluva
DoD 1 k zmluve 729-NZ-20142018-04-26Dod1 k zmluve o podnájme sluzobného bytu -Adlerova 6 predlženie nájmuMinisterstvo vnutra, Pribinova 2,KEzmluva
DoD1 k zmluve 730-NZ-20142018-04-26Dod1 k zmluve o podnájme sluzobneho bytu Kpt.Jarosa4Ministerstvo vnutra, Pribinova 2, Bratislavazmluva
zmluva 023-Z-20182018-04-25zmluva o dodávke plyny pre BPMKSPP Mlynske Nivy 44/a, 82511 Bratislavazmluva
zmluva 024-Z-20182018-04-25zmluva o dodávke plynu maloodber BPMKSPP Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislavazmluva
DoD 15 k zmluve 20180006772018-04-25zmluva o výkone správy BPMK 1336/2008, 2008001493Magistrát Mesta Košice, TR.SNP48/A,KEzmluva
DoD2 k zmluve 049-NZ-NP-20172018-04-24zmluva o podnájme NP a poskytivaní služieb TR.SNP 48/A,KEEDUKAČNÉ CENTRUM Mimosúdneho Riešenia Sporov,Kováčska 49, 040 0zmluva
zmluva 016-NZ-NP-20182018-04-23zmluva o podnájme NP a poskytovani sluzieb Vojvodska 4,KEUNITED, Kukucinova 7,KEzmluva
zmluva 017-ZN-NP-20182018-04-23zmluva o podnájme pozemku Jesenského 27/A,KELABOR MAGNUS Zdruzenie mladych, Zoborska 13/951,KEzmluva
zmluva 022-Z-20182018-04-17kupna zmluva na dodávku plynu Z201816434_ZSPP, Mlynské Nivy 44/a, Blavazmluva
zmluva 015-NZ-NP-20182018-04-13zmluva o podnájem NP a poskytovani sluziaeb Vojvodska 4Benjamin Byrtus TOP7, Ploska 170, KE-okoliezmluva
DoD4 k zmluve 073-Z-20152018-04-11zmluva o výkone správy WC Rotunda Zbrojničná-2002-00073-IZM/32Magistrát Mesta Košice, TR.SNP48/A,KEzmluva
DoD4 k zmluve 053-Z-20142018-04-11zmluva o výkone správy Archeológia Hlavná 2002-00125-SPN/32Magistrát Mesta Košice, TR.SNP 48/A,KEzmluva
zmluva 021-Z-20182018-04-10zmluva rámcova na montáž a zbernicu dát radionet a online služba ista24 na 10roIsta Slovakia, Podunajská 25, 82106 Blavazmluva
zmluva 020-Z-20182018-04-09zmluvao dielo na výstavby detské ihrisko Mestský park KošiceMOVEO dynamic studio, Budovatelska 63,Presovzmluva
zmluva 019-Z-20182018-04-05zmluva o dielo na vybudovanie Detské ihrisko- Mestský Park, KEMagistrát Mesta Košice, TR.SNP 48/A, KEzmluva
zmluva 014/NZ/NP/20182018-04-04Zmluva o podnájme NP a poskytovaní služieb v TR.SNP 48/A,KEArtEst - polyestetické vzdelávanie znevýhodnenej mládeže, n.o.zmluva
Dod2 k zmluve NZ/290/20152018-04-03Dod2 k zmluve o podnájme služobného bytu Studenská 14, KE predlzenie do 31.3.20neuvedené na základe ochrany osobných údajov zákona NRSRzmluva