Aktuality - Archív 2019

Vyhlásenie na ponukové konanie na voľné nebytové priestory


....viac informácií

Vyhlásenie na ponukové konanie na voľné nebytové priestory


viac informácií.....

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na voľné nebytové priestory


viac informácií....

Vyhlásenie na ponukové konanie na voľné nebytové priestory


Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice (v skrátenej forme „BPMK“) vyhlasuje ponukové konanie na mieste o najvhodnejší návrh ceny mesačného nájmu nehnuteľného...

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na voľné nebytové priestory


....viac informácií

Strana 1 z 2