Aktuality

Vyhlasujeme verejnú súťaž na voľné nebytové priestory


Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice (v skrátenej forme „BPMK“)   vyhlasuje ponukové konanie na mieste o najvhodnejší návrh ceny mesačného nájmu nehnuteľného...

Bezhotovostné platby


Oznamujeme, že v období od 18. marca do 29.03.2020 (ak sa nezmení celoslovenská situácia), bude výkon Bytového podniku mesta Košice, s.r.o. obmedzený na minimum, a prosíme...

Čistenie a dezinfekcia v bytových domoch


Na základe vašich otázok by sme vás radi informovali, že s ohľadom na súčasnú situáciu v súvislosti so šírením koronavírusu sme minulý týždeň elektronicky doručovali výzvy zástupcom vlastníkov bytov v...

NOVINKA

Nariadenie o ochrane tváre


Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. (BPMK) z dôvodu prijatia opatrení Krízovým štábom Mesta Košice vyzýva všetkých návštevníkov, aby od pondelka 16. marca 2020 nosili rúška, prípadne šatky, šály...

NOVINKA

Preventívne opatrenia proti šíreniu koronavírusu


Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. (BPMK) z dôvodu prijatia opatrení Krízovým štábom Mesta Košice na úrovni mestských podnikov zo dňa 12.03.2020 oznamuje, že :V období od...

Strana 3 z 3