BYTOVÝ PODNIK MESTA KOŠICE

OVS-nájom na voľné NEBYTOVE PRIESTORY

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice, v y h l a s u j e v zmysle § 281 a následných ustanovení Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh ceny ročného (mesačného) nájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice v správe, resp. nájme BPMK, s.r.o. 


Obchodnej verejnej súťaže sa môže zúčastniť uchádzač, ktorý splní nasledovné podmienky:

 1. OVS od 27.05.2019 do 10.06.2019 na volne NEBYTOVE PRIESTORY – klik TU!!!
 2. OVS od 06.05.2019 do 20.05.2019 na volne NEBYTOVE PRIESTORY – klik TU!!!
 3. OVS od 15.04.2019 do 29.04.2019 na volne NEBYTOVE PRIESTORY – klik TU!!!
 4. OVS od 25.03.2019 do 08.04.2019 na volne NEBYTOVE PRIESTORY – klik TU!!!
 5. OVS od 28.02.2019 do 14.03.2019 na volne NEBYTOVE PRIESTORY
 6. OVS od 21.02.2019 do 07.03.2019 prenájom plochy v objektoch polikliník
 7. OVS od 31.1.2019 do 14.2.2019 na volne NEBYTOVE PRIESTORY
 8. OVS od 08.01.2019 do 22.01.2019 na volne NEBYTOVE PRIESTORY
 9. OVS od 20.12.2018 do 16.01.2019 na volne NP Hlavna 100  klik TU !!!! Hlavna-100 súťažné podklady
 10. OVS od 05.12.2018 do 19.12.2018 na volne NEBYTOVE PRIESTORY
 11. OVS Hlavna 100 od 15.11 do 5.12.2018                    ovs-hlavna-100-oznamenie
 12. OVS od 04.11.2018 do 28.11.2018 na volne NEBYTOVE PRIESTORY
 13. OVS od 22.10.2018 do 05.11.2018 na volne NEBYTOVE PRIESTORY
 14. OVS od 4.10.2018-do 18.10.2018 na volne NEBYTOVE PRIESTORY
 15. Oznam-OVS-od-10-09-2018-do-24-09-2018- klik TU!!
 16. obchodnú verejnú súťaž – klik TU!!  Oznam-ovs-20-8-2018-03-09-2019
 17. oznam obchodnej verejnej súťaže od 31.7.2018 do 14.8.2018 – klik TU !!!
 18. obchodná verejná súťaž HLAVNA 100 od 15.06.2018 do 9.7.2018 do 12,00 hod-klik TU !!!!!!
 19. ovs-hlavna-100-oznamenie od 15.6.2018 do 9.7.2018
 20. obchodná verejna sutaz na KOVACSKA 34 od 15.6.2018 do 29.6.2018 – klik TU !!!
 21. obchodnú verejnú súťaž na VOLNE NEBYTOVE od 15.6.2018 do 29.6.2018  – klik TU!!
 22. obchodná verejne sutaz -HLAVNA 59 od 28.5.2018 do 11.6.2018- klik TU !!!
 23. obchodnú verejnú súťaž – na VOLNE NEBYTY od 28.5.2018 do 11.6.2018 – klik TU!!
 24. obchodná verejná súťaž – Hlavna 100  čítaj TU !!!!!!
 25. obchodná verejná sutaz na Hlavna 59 – od 4.5-do 18.5.2018 klik TU !!!
 26. obchodná verejná súťaž na volne nebytové priestory – klik TU!!
 27. obchodnú verejnú súťaž iné NEBYTOVE PRIESTORY – klik TU!!
 28. obchodnú verejnú súťaž HLAVNA 59 – klik TU!!
 29. oznam o obchodnej verejnej súťaže od 22-03-2018 do 05-04-2018 Hlavná 59 – klik TU!!
 30. oznam obchodnej verejnej súťaže od 22.03.2018-05.04.2018 – klik TU!!
 31. oznam obchodnej verejnej súťaže od 1. 3. 2018 do 15. 3. 2018.
 32. oznam obchodnej verejnej súťaže od 27.12.2017 do 12.1.2018
 33. oznam obchodnej verejnej súťaže od 3.1.2018 do 17.1.2018.