BYTOVÝ PODNIK MESTA KOŠICE

OVS na nehnutenuťelný majetok

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice, v y h l a s u j e v zmysle § 281 a následných ustanovení Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh ceny ročného (mesačného) nájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice v správe, resp. nájme BPMK, s.r.o. 


Obchodnej verejnej súťaže sa môže zúčastniť uchádzač, ktorý splní nasledovné podmienky:

  1. obchodnú verejnú súťaž iné NEBYTOVE PRIESTORY – klik TU!!
  2. obchodnú verejnú súťaž HLAVNA 59 – klik TU!!
  3. oznam o obchodnej verejnej súťaže od 22-03-2018 do 05-04-2018 Hlavná 59 – klik TU!!
  4. oznam obchodnej verejnej súťaže od 22.03.2018-05.04.2018 – klik TU!!
  5. oznam obchodnej verejnej súťaže od 1. 3. 2018 do 15. 3. 2018.
  6. oznam obchodnej verejnej súťaže od 27.12.2017 do 12.1.2018
  7. oznam obchodnej verejnej súťaže od 3.1.2018 do 17.1.2018.