BYTOVÝ PODNIK MESTA KOŠICE

OVS na nehnutenuťelný majetok

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice, v y h l a s u j e v zmysle § 281 a následných ustanovení Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh ceny ročného (mesačného) nájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice v správe, resp. nájme BPMK, s.r.o. 


Obchodnej verejnej súťaže sa môže zúčastniť uchádzač, ktorý splní nasledovné podmienky:

1 oznam o obchodnej verejnej súťaže od 22-03-2018 do 05-04-2018 Hlavná 59 – klik TU!!

1 oznam obchodnej verejnej súťaže od 22.03.2018-05.04.2018 – klik TU!!

2 oznam obchodnej verejnej súťaže od 1. 3. 2018 do 15. 3. 2018.

3 oznam obchodnej verejnej súťaže od 27.12.2017 do 12.1.2018

4  oznam obchodnej verejnej súťaže od 3.1.2018 do 17.1.2018.