BYTOVÝ PODNIK MESTA KOŠICE

OVS na nehnutenuťelný majetok

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie 13, 042 19 Košice, v y h l a s u j e v zmysle § 281 a následných ustanovení Obchodného zákonníka obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh ceny ročného (mesačného) nájmu na nehnuteľný majetok mesta Košice v správe, resp. nájme BPMK, s.r.o. 


Obchodnej verejnej súťaže sa môže zúčastniť uchádzač, ktorý splní nasledovné podmienky:

 1. OVS od 05.12.2018 do 19.12.2018 na volne NEBYTOVE PRIESTORY
 2. OVS Hlavna 100 od 15.11 do 5.12.2018                    ovs-hlavna-100-oznamenie
 3. OVS od 04.11.2018 do 28.11.2018 na volne NEBYTOVE PRIESTORY
 4. OVS od 22.10.2018 do 05.11.2018 na volne NEBYTOVE PRIESTORY
 5. OVS od 4.10.2018-do 18.10.2018 na volne NEBYTOVE PRIESTORY
 6. Oznam-OVS-od-10-09-2018-do-24-09-2018- klik TU!!
 7. obchodnú verejnú súťaž – klik TU!!  Oznam-ovs-20-8-2018-03-09-2019
 8. oznam obchodnej verejnej súťaže od 31.7.2018 do 14.8.2018 – klik TU !!!
 9. obchodná verejná súťaž HLAVNA 100 od 15.06.2018 do 9.7.2018 do 12,00 hod-klik TU !!!!!!
 10. ovs-hlavna-100-oznamenie od 15.6.2018 do 9.7.2018
 11. obchodná verejna sutaz na KOVACSKA 34 od 15.6.2018 do 29.6.2018 – klik TU !!!
 12. obchodnú verejnú súťaž na VOLNE NEBYTOVE od 15.6.2018 do 29.6.2018  – klik TU!!
 13. obchodná verejne sutaz -HLAVNA 59 od 28.5.2018 do 11.6.2018- klik TU !!!
 14. obchodnú verejnú súťaž – na VOLNE NEBYTY od 28.5.2018 do 11.6.2018 – klik TU!!
 15. obchodná verejná súťaž – Hlavna 100  čítaj TU !!!!!!
 16. obchodná verejná sutaz na Hlavna 59 – od 4.5-do 18.5.2018 klik TU !!!
 17. obchodná verejná súťaž na volne nebytové priestory – klik TU!!
 18. obchodnú verejnú súťaž iné NEBYTOVE PRIESTORY – klik TU!!
 19. obchodnú verejnú súťaž HLAVNA 59 – klik TU!!
 20. oznam o obchodnej verejnej súťaže od 22-03-2018 do 05-04-2018 Hlavná 59 – klik TU!!
 21. oznam obchodnej verejnej súťaže od 22.03.2018-05.04.2018 – klik TU!!
 22. oznam obchodnej verejnej súťaže od 1. 3. 2018 do 15. 3. 2018.
 23. oznam obchodnej verejnej súťaže od 27.12.2017 do 12.1.2018
 24. oznam obchodnej verejnej súťaže od 3.1.2018 do 17.1.2018.